top of page

Tüm İnsanlığa Çağrımızdır

Ekolojik Denge Derneği, Covid-19’un dünyayı kasıp kavurduğu günlerde doğal dengenin korunmasının önemini bir kez daha görmüş ve kendi tüzüğüne dayanarak tüm insanlığa bir çağrı yapmak istemiştir.

Bu çağrının amacı dünyadaki tüm canlıların sürdürülebilir doğal yaşam alanı için adımlar atmaktır.

Bu çağrının hiçbir siyasi ve ideolojik  bir amacı yoktur.

Ekolojik Denge Derneği tüm inançlara, tüm ideolojilere, tüm siyasi yapılara eşit mesafededir.

Ekolojik Denge Derneği, gerçekleştireceği araştırma ve faaliyetlerinde bilimi esas alır.

Çevre bilimci

1 – Doğal denge sadece; havayı, suyu, toprağı ve ormanı koruyarak kurtarılmaz. Doğa, içinde yaşayan tüm canlılarla ve cansızlarla bir bütündür. İnsanoğlu bu dengenin bir parçasıdır. İnsan aklı acilen doğayı kurtarmaya yönelmelidir. Aksi halde doğal dengenin kaybı geri dönülemez bir noktaya ilerlemektedir.

2 – Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için birbirini yemesi üzerine kurulu olan besin zinciri doğal dengedir. Doğal dengeyi bozan üst yırtıcı insanoğludur.

3 – İnsanoğlunun ve doğadaki tüm canlıların ihtiyaçları “minimalist yaşam” ve “ekolojik diyet” ile sağlanabilir. Derneğimiz bilim insanları ile bu konuyu araştıracak ve raporlayacaktır.

4 – İnsanoğlu önce kendini doğal dengeyi oluşturan türlerden biri olarak kabul etmeli, tüm türlerin eşit haklara sahip olduğunu öğrenmelidir.

5 – İnsanoğlunun ekonomik sıkıntılarına çözüm bulma amacıyla doğayı hırpalaması, ekolojiyi bozmaktadır. Dolayısıyla ekoloji ekonomiden bağımsız düşünülemez.

6 – Temiz hava,temiz su,temiz toprak tüm canlı ve cansızların ortak ve temel ihtiyacıdır. Önce temiz olanı korumak,sonra kirletileni temizlemek ve geri dönülmez durumda olanları kurtarmak derneğimizin asli görevidir.

Biz buna; “kirletmemek-temizlemek-kurtarmak”üçlüsü diyoruz.

7 – Enerji, tüm canlıların yaşamsal döngüsü için temel ihtiyaçtır. Doğada tüm canlıların enerji ihtiyacını karşılayacak besin ve doğal kaynak mevcuttur. Bunu bir rekabete ve çıkar amaçlı kullanıma dönüştürmeye çalışan insanoğludur.

8 – Isınma ve aydınlanma insanoğlunun temel ihtiyaç ve hakları arasında kabul edilir. Tüm dünyaya olduğu gibi insanoğluna da bu amaçla verilmiş en büyük hediye “güneş”tir. Derneğimiz bu temel ihtiyaç ve hakkın korunması yönünde bilim insanları ile birlikte çalışma yapacaktır.

9 – İnsanoğlunun doğa üzerindeki baskısının sonuçları ekolojik ayak izi takip edilmeli,tüm canlıların sürdürülebilir doğal yaşam alanı için mücadele edilmelidir. Bunun üzerinde bilim insanlarının çalışma yapması ve kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir.

10 – Derneğimiz yasal çerçeve içinde, tüm devlet kurumları, tüm STK’lar, üniversiteler ve tüm siyasi partiler ile çalışmaya hazırdır.

Tüm oluşumlara, kişilere, varlıklara eşit mesafede olduğumuzu belirtir, çağrımızın insanoğlunun ortak akılda buluşarak doğal seleksiyonun sürdürülebilirliğine hizmet etmesini  dileriz.

Saygılarımızla

Ekolojik Denge Derneği Yönetim Kurulu

bottom of page