top of page

Eko Bahçe

Eco-Educational Garden for Youth Entrepreneurship Skills Development projesi, kırsal ve kentsel gençlerin ekolojik bahçecilik yoluyla girişimcilik becerilerini geliştirmelerine odaklanan bir Erasmus KA2 Stratejik Ortaklık girişimidir.

Sebze Hasadı

EKO BAHÇE

Gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi için Eko-Bahçecilik uygulamaları planlanmıştır.

Eko-bahçeler, tarım eğitimleri arasında temel ve güçlü öğrenim sağlanacak bir uygulama çeşidi olarak adlandırılabilir.

Eko-bahçelerdeki faaliyetler, organik tarım pratiğini, basit beceriler ile ürün ekimine kadar eğitim hedeflerini kapsamaktadır. Ayrıca, gençlerin bu eko-bahçe eğitimlerinden sonra geliştirebilecekleri yeşil, doğa dostu tarım girişimlerinin olumlu etkilerine dünya çapında örnek oluşturmaktır.

Gençler ve yerel topluluk üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen eko bahçeler, katılımcılara ve genel olarak topluma sağlık, ekonomik, eğitimsel, sosyal ve çevresel faydalar sağlamaktadır.

Topluluk için sosyal bir toplanma alanı oluşturur ve insanları nesiller arası bilgileri paylaşmaya teşvik eder.

 

 

Eko-Bahçeler sosyal uyum eksikliğine karşı ,komşular arasında güçlü bağlar oluşturduğu için mahalleler için önemlidir.

Bahçecilik, topluluklar oluşturmak, katılımcı ve aktif vatandaşlığı öğretmek, yaratıcılığı teşvik etmek, girişimcilik becerilerini geliştirmek ve en temel ihtiyaçlardan biri olan  gıda arzını  kendi ellerimize almak için en güçlü araçlardan biri olarak görülebilir.

Bahçecilik, yaygın eğitim için mükemmel bir araç olabilir.

Sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini keşfetme, gıda kökenleri hakkında bilgi edinme ve doğal süreçleri anlama fırsatı verir.

Ayrıca bahçecilik, gençleri güçlendirmek, kendi yaşamları ve işgücü piyasası için pratik beceriler edinmelerine yardımcı olmak için bir araçtır.

AMAÇ

Kırsal / kentsel gençlerin bir eko–bahçe oluşturarak özgüven, iş becerileri ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmeleri için deneyimsel öğrenme fırsatları yaratmaktır.

HEDEFLER

Gençler için eko-bahçecilik konusunda yenilikçi bir dijital pratik rehber kitap geliştirmek.

Katılımcıların ekip olarak birlikte çalışmayı, girişimcilik becerilerini ve toplum katılımının değerini iyileştirmeyi/geliştirmeyi ve sağlıklı gıda tüketmenin önemini öğrenmeleri için pratik atölyeler oluşturmak.

Katılımcıları deneyimsel faaliyetlerle temel bahçecilik teknikleri, botanik, beslenme ve sürdürülebilir arazi yönetimi ile tanıştırmak.

ETKİNLİKLER

Proje ortakları sanal toplantılar düzenleyerek temel veri tabanı oluşturulması.

Gençler için eko-bahçecilik üzerine yenilikçi dijital pratik rehber kitabını geliştirilmesi.

Gençler için atölye çalışmaları yapılması.

Pilot uygulama için gençlere atölye çalışmaları oluşturulması.

Oluşturulan materyallerin çevirisi ve basımı ve çekici çıktılara dönüştürülmesi.

Türkiye'de gençlere temel bahçecilik teknikleri, botanik, beslenme ve deneyimsel faaliyetlerle sürdürülebilir arazi yönetimi konularında eğitim verilmesi.

SONUÇLAR

Gençler için eko-bahçecilik üzerine yenilikçi bir dijital pratik rehber kitap geliştirdi.

Gençlerin ekip olarak birlikte çalışmayı, girişimcilik becerilerini geliştirmeyi ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın yanı sıra toplum katılımının değerini öğrenmeleri için pratik atölyeler oluşturdu.

Deneyimsel faaliyetlerle temel bahçecilik teknikleri, botanik, beslenme ve sürdürülebilir arazi yönetimi konularında uluslararası eğitimler düzenledi.

PROJE ÇIKTISI

Rehber Kitap

https://drive.google.com/drive/folders/19gvKYGFjpVdmd_6BPEMM3bspVps94sIU?usp=sharing

 

Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Projede ifade edilen görüş ve görüşler yalnızca yazar(lar)ın görüşleridir, Avrupa Birliği ve Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'nın (EACEA) görüşlerini yansıtmamaktadır.

Tüm bu görüşlerden AB ve EACEA sorumlu tutulamaz.

Litvanya ve Türkiye'den partnerlerin katılımıyla, Vısuomenınė Organızacıja Musnınkų Kaımo Bendruomenė koordinatörlüğünde 

i  Širvintų Atvira Jaunimo Erdvė ve Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği - IYACA işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.

erasmus eco bahçecilik_edited_edited.jpg

Eco-Educational Garden for Youth Entrepreneurship Skills Development Proje Galeri

bottom of page